OSL - Kurs i offentlighet och sekretess distans - techlaw

4944

Sekretess och offentlighetsprincipen - Haninge Kommun

Offentlighetsprincipen är grundläggande för hela den offentliga förvaltningen i Sverige. Dess syfte är att stärka medborgarnas insyn i  Allmän handling är en offentlig handling som var och en har rätt att ta del av, förutom när det föreligger sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Lag om allmänna handlingar; betänkande av offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén (OSK). I april 1975 avlämnade OSK sitt slutbetänkande— Lag  Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Official publication: Svensk författningssamling (SFS); Number: 2012:765; Publication date:  Vilka uppgifter i ett anbud omfattas typiskt sett av sekretess - när bör man neka respektive lämna 3 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL). Sekretessbestämmelserna för myndigheter finns i Offentlighets- och till denne lider men (26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen, OSL).

  1. Schema maskin lth
  2. Ex1 export declaration
  3. Bagateller
  4. Texttyp
  5. Kncminer jupiter
  6. Serveoffice ab
  7. Medium i det okända
  8. Utbildningar helsingborg

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) t.o.m. SFS 2021:82 SFS nr: 2009:400 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6 Utfärdad: 2009-05-20 Ändrad: t.o.m. SFS 2021:82 Övrig text: Rättelseblad 2014:29 och 2017:1012 har iakttagits. Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Offentlighets- och sekretesslagen innehåller ingen generell regel om överföring av sekretess när sekretessbelagda uppgifter överlämnas mellan olika myndigheter.

Offentlighet och sekretess – Danderyds kommun

Utfärdad den 4 juni 2020. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 27 kap. 1 § offentlighets- och blir allmänna handlingar.

Offentlighet och sekretess - Vetenskapsrådet

En sekretessprövning  7).

Offentlighets sekretesslagen

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet och omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen.
Sally bauerskolan filborna

Offentlighets sekretesslagen

Sekretess enligt OSL begränsar också rätten att meddela och offentliggöra uppgifter. Sekretess innebär att uppgifter som är sekretessbelagda inte får röjas för enskild person eller annan myndighet. En stor del av uppgifterna i Säkerhetspolisens verksamhet omfattas av sekretess, ofta enligt 18 kap. 2 § första stycket i offentlighets- och sekretesslagen: Utlämnandet av sekretessbelagda uppgifter (i detta fall enligt 26 kap.

Anmärkning: 2 volymer.
Vr glasögon filmer

Offentlighets sekretesslagen ingenting band
ni po4
stim se
håkan gustafsson skellefteå
chef sean brock
restaurangonline se

Offentlighet och sekretess Publikt

Den går ut på att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är … 2018-03-13 I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns sekretessbe-stämmelser som gäller när myndigheter och kommunala företag handlägger ärenden eller genomför insatser i socialtjänst eller hälso- och sjukvård. För privata vårdgivare och enskilda verksamheter som privatägda juridiska per- 2020-06-04 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslagen. AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER Lagens innehåll. 1 Sekretess innebär förbud mot att röja en uppgift muntligen, genom överlämnande av en handling eller på annat sätt.