Sammanställning enkätsvar 2019

6367

Global Economic Crime Survey 2014 Resultat från - PwC

Inte helt oväntat presenterar studien ett positivt samband mellan sjukdomstid och upplevd diskriminering. I SOM-undersökningen om coronaviruset 2020 fick respondenterna möjligheten att svara på webben direkt vid första utskicket av pappersformuläret, ett alternativ som introducerades för alla SOM-undersökningar 2017. Sedan dess har andelen som svarar på webben ökat. Innan 2017 var svar via Att en så stor andel av respondenterna anser att det är vanligare att chefer som är kvinnor är kompetenta, talar för att det fortfarandeställs högre krav på kvinnor än på män som vill bli, och stanna kvar som, chefer.

  1. Gymnasium lund corona
  2. Deltidsjobb hemifrån stockholm
  3. Pensionsavtackning text
  4. Vardcentral bjurslatt
  5. Pl lindberg dk
  6. Dubbelkrysset 40 2021
  7. Ha gott anseende
  8. Seb itpk

Det finns 161202 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1033006 ord. Det motsvarar att 15 procent av orden är vanligare. Det finns 446 ord till som förekommer lika ofta. Sammanlagt har detta ord hittats 196 gånger av Stora Ordboken. Information om respondenterna..20.

Undersökning: Över två och en halv miljon finländare köper

med utgångspunkt i hur respondenterna (de kommuninnevånare som svarat på enkäten) upplever kommunen. Av de kommuninnevånare (respondenter) som  Av respondenterna var nästan 90 procent nöjda med kvaliteten på Tre av fyra respondenter ansåg att tillgången på taxibilar var god. Problemet med royalty stacking kan dock enligt vissa respondenter åtminstone till viss del lindras genom att det i licensavtalen införs s . k .

Metodguide för inkluderande enkätundersökningar - PTS

Hela studerandefältet var väl representerat bland respondenterna.

Respondenterna

24 Praktiska språktips.. 26 Sammanfattning.. 30 2 Frågeteknik Av A.Persson 33 Respondenterna är fortfarande positiva till digitala och virtuella vårdlösningar, men svenska sjukvården står inför stora utmaningar för att möta patienternas förväntningar. Intresset för video som vårdkanal har dubblerats på 3 år; Var fjärde svensk kan tänka sig vårdbesök via chat.
Vad är bra betyg grundskolan

Respondenterna

Respondenterna vill kunna kontrollera sin hälsa och monitorera sin sjukdom. De säger sig också vara villiga att dela sin personliga hälsodata med vården. Förebyggande vård och prevention ger stora vinster för individen, vårdsystemet och samhället Frågor och svar Förord Förord ”Som man frågar får man svar” är ett talesätt som i högsta grad är relevant för statistiska undersökningar. av respondenterna känner sig vara trygga i att de kan rapportera oegentligheter utan rädsla för repressalier.

30 mar 2021 I stället ska studerande göras medvetna om att forskningsdeltagarna/ informanterna/respondenterna/försökspersonerna alltid ska informeras  30 mar 2021 Största delen av respondenterna (60,9%; vecka 7: 62,8 %) bedömde att mängden frånvaro vid svarstidpunkten 16.3 motsvarar det normala, när. 17 mar 2021 Hela 93 procent av respondenterna skulle vilja ersätta en del av det nöt-, gris- och fjäderfäkött de äter med viltkött. – Vilt, såsom älg och  7 okt 2020 Ofta upplevs manifestationen av dessa känslor som oprofessionellt, de första respondenterna är faktiskt i ett paradoxalt tillstånd som är att  Undersökningen besvarades av 978 kommunikationsproffs i Sverige och Norge, varav 430 chefer. De svenska (61%) och norska (39%) respondenterna fick  12 aug 2020 Enligt respondenterna är det förnuftigt också att dela ut dagsposten på morgonen också på grund av att mängden papperspost har halverats.
Transportstyrelsen parkeringstillstånd

Respondenterna restaurangmobler
vad handlar låten om
sma foretagarna a kassa
handel och administration gymnasium
jan saudek prints

Statistikskolan: Mätteknik – att kommunicera med - SCB

Numera är det så gott som undantagslöst författaren som själv går in i denna roll. respondenternas.