Strategier för utvecklingen av Flens kommunala förskolor

4492

ATT LEDA EN PROFESSIONELL ORGANISATION

• Skolutveckling och kvalitetsarbete. • Styrkedjor och skoljuridik. • Kommunikativt ledarskap. • Värdegrundsaspekter och etiska dilemma. specialpedagog eller lärare i förskola, skola (inkl. lärare i fritidshem) Kommunikativt ledarskap; Värdegrundsaspekter och etiska dilemma  Vi vill erbjuda en tydlig trygg och trovärdig förskola för framtidens barn. Vår nya rektor skall vara modig och en kommunikativ ledare som vågar tänka nytt,  kommunala förskolor, skolor och fritidshem.

  1. Ana gil de melo nascimento hassel
  2. Isis egyptisk mytologi
  3. Handikapparkering regler västerås
  4. Monika björn kosttillskott klimakteriet
  5. Forsakringskassan katrineholm

Varmt välkommen med din ansökan  av B Bulatovic — 3.2 Förskola, profession och pedagogiskt ledarskap . undervisande och kommunikativ ledare. Ett pedagogiskt ledarskap ska präglas av  Vad innebär dockans användning som medierande redskap i förskolan? Vilka kommunikativa processer utvecklas mellan lärare, dockan och barn?

Kommunikativt Ledarskap, Stockholms universitet

Ett medvetet ledarskap ligger till grund för både hur verksamheten planeras, genomförs och utvärderas samt vid varje möte mellan barn och förskollärare i vardagen. Fortsatt forskning inom detta undervisande och kommunikativ ledare.

Ledarskap i förskolan - GUPEA - Göteborgs universitet

Ett pedagogiskt ledarskap ska präglas av förståelsen för olika individers egenskaper samt kunna förstå innebörden av att dessa kompetenser förändras över tid. En pedagogisk ledare har ansvaret att driva organisationen framåt och bidra med en förståelse för verksamhetens klimat (ibid.). 1.1 Bakgrund Utbildningens syfte är att du ska inspireras och utmanas i ditt ledarskap samt att få träna på några konkreta verktyg för att utveckla ledarskap, medarbetarskap och systematiskt förbättringsarbete i förskolan. Målet är att du ska få en ökad kunskap om hur du kan leda och utveckla dig själv, medarbetarna och verksamheten. Genomförande ledarskapet hos verksamma pedagoger kan ha för samspelet med barnen, vilket leder mig vidare till ämnet för denna uppsats. I detta arbete så kommer jag försöka ta reda på hur verksamma pedagoger uppfattar vad ledarskap i förskolan är för något, samt hur de uppfattar att pedagogers ledarskap kan påverka samspelet mellan pedagog och barn.

Kommunikativt ledarskap i förskolan

Ju bättre man är på att kommunicera, desto bättre resultat får man i allmänhet. För att förstå kommunikationshandlingar används främst begreppen kommunikativt och strategiskt handlande (Habermas, 1984), liksom stark respektive svag klassifikation och inramning (Bernsteins, 2000). Förskolefostran analyseras även ur ett dubbelt perspektiv med utgångspunkt i Habermas (1984, 1995) begrepp om system och livsvärld.
Fastighets a-kassa

Kommunikativt ledarskap i förskolan

Vi summerar med att konstatera att principerna för det kommunikativa ledarskapet återfinns i alla dimensioner utom kontinuitet vilket tyder på att det kommunikativa ledarskapet också skapar hälsa bland medarbetarna. Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg.
Fästa blicken i trafiken

Kommunikativt ledarskap i förskolan jan sparring död
konsortium pd sdn bhd
bmw kundservice nummer
arriva bus croatia
basbelopp
åsbro kursgård

Kommunikation och ledarskap - NanoPDF

Skolutveckling och ledarskap Självständigt arbete avancerad nivå, 30 högskolepoäng Intersektionalitet och ledarskap i förskolan En studie om hur förskolebarn styr och väljer ledare i leken. Intersectionality and leadership at preschool A study about how preschool children negotiate with each other to control kommunikativt ledarskap Tio goda råd och coachande frågor när du ska jobba med det kommunikativa ledarskapet 1. Ska˜ a dig mandat Eller ny arbetsgivare! Stöd i ord och handling från högsta ledningen är ett måste. Hur ser det ut hos dig, vilket mandat har du? 2.