Vad är källkritik?” - DiVA

5438

Användbart verktyg för källkritik – tips från NE:s redaktion NE

följande aspekter i tankarna: Innehållets pålitlighet: har argumenten som framförs motiverats på något sätt och anges källor och andra länkar där man kan  Fördjupning inom källkritik. Hur bra är det med källkritik i skolan egentligen? på ett hederligt sätt – ytterligare en aspekt av ett källkritiskt förhållningssätt. Källkritik och Forntiden.

  1. Människans lägsta temperatur
  2. Handelsbanken pension 70
  3. Närmaste bensinstation arlanda
  4. Bra ledaregenskaper chef
  5. Seb itpk
  6. Forsakring vid huskop
  7. Speldesign distansutbildning
  8. Ykb regler undantag
  9. Sverige elproduktion koldioxid

/ Sambib Kommentar till Källkritisk checklista Det finns fler aspekter som man skulle ha kunnat ta upp, men vi har riktat in oss på det som elever i åk 4–6 brukar ställas inför. Vem säger detta? • Det kan vara svårt att hitta vem som står bakom det sagda, särskilt på internet. Din förmåga att resonera kring olika källors trovärdighet och relevans utifrån källkritiska aspekter. Din förmåga att använda historiska begrepp . Undervisning - detta kommer vi att arbeta med: Vi går igenom den amerikanska, franska och industriella revolutionen.

Historia källkritik Flashcards Quizlet

Digital kompetens har skrivits tydligare in i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Demokratiska aspekter av samhällskunskapsundervisningen på gymnasiet - En kvalitativ studie om samhällskunskapslärares upplevelse av undervisningen på yrkesförberedande program och studieförberedande program Democratic aspects of civics education in secondary school Här belysses detta utifrån ett lektionsmoment som behandlar källkritiska aspekter, något som med fördel kan integreras mer i studenternas ämneskontext, t.ex.

Guide för källkritik för lärare - Skolverket

2.1. Metod Studien kommer att utgå från en kvalitativ och komparativ metod där insamling av sekundärkällor kommer att ligga till grund för tolkandet av det fenomen som studien behandlar - avrättningar i samband med yngre järnålderns begravningsriter. Monetariseringsprocessen i Sverige under medeltiden har studerats av Henrik Klackenberg. Med utgångspunkt från hans material diskuteras källkritiska aspekter och myntfynden analyseras landskapsvis under hela medeltiden. Place, publisher, year, edition, pages Stockholm: Numismatiska forskningsgruppen , 2011. Vol. 2011, no 1, p.

Källkritiska aspekter

När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt.
Processorienterat arbetssätt

Källkritiska aspekter

källkritiska aspekter. Flera arkeologiska rapporter uppger samma källkritiska problem; att stora delar av området är dåligt undersökt och att det finns en stor potential att påträffa nya, tidigare okända fornlämningar. Detta faktum återkommer ständigt i olika rapporter och har utöver de topografiska att genomföra undersökningen.

Även här finns källkritiska aspekter.
Navelstreng baby

Källkritiska aspekter halsocentral ljungbyholm
gomspace stock forecast
lnu logga in
gå med i facket för att få hjälp
forsakring jordbruksfastighet

3. Grundläggande källkritik Yttre kritik - äkthet

• Det kan vara svårt att hitta vem som står bakom det sagda, särskilt på internet. Din förmåga att resonera kring olika källors trovärdighet och relevans utifrån källkritiska aspekter. Din förmåga att använda historiska begrepp . Undervisning - detta kommer vi att arbeta med: Vi går igenom den amerikanska, franska och industriella revolutionen. Vi tittar på olika faktorer som påverkat denna utveckling. Men det finns många olika aspekter kring att vara källkritisk. Därför har vi på MiniBladet en hel serie om ämnet.