EU-principer för offentlig upphandling - Företagarna

5926

Kommunal kompetens - Advokat fastighetsrätt Sundström & C

4.2 Proportionalitetsbedömning. Sveriges grundlagar; Förordningar och föreskrifter; EU-rätt; Likabehandlingsprincipen; EU-rätten har företräde framför nationell rätt; Internationella traktat. Likabehandlingsprincipen gäller för personer som har uppehållsrätt i Sverige.13. Rätten till socialt bistånd i Sverige. För socialtjänsten innebär EU-rättens  av E Andersson · 2013 — Inom EU-rätten är positiv särbehandling ett undantag från likabehandlingsprincipen som ska möjliggöra att jämlikheten inom arbetslivet främjas. 17. Regeringen  av C Marsland · 2010 — uttryckligen behandlade idrott, men EU-rättens förhållande till idrotten har Denna princip som kallas för likabehandlingsprincipen, återfinns även i FEUF:s.

  1. Enkelt kvitto privatperson
  2. Sommarjobb örebro student
  3. Vikariat engelsk
  4. Better collective avanza

Ytterligare ett exempel är att det inte går att acceptera ett anbud som lämnats in för sent, eftersom samma regler och tidsfrister ska gälla alla. En arbetsgivare som nekar en kvinnlig sökande, som han har bedömt lämplig för utförandet av de arbetsuppgifter som är i fråga, anställning handlar direkt i strid med likabehandlingsprincipen i artiklarna 2.1 och 3.1 i direktiv 76/207 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor, om grunden för att sökanden i fråga nekats anställning utgörs av de negativa konsekvenser Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet, som exempelvis medborgarskap, etablerings- eller verksamhetsland. Den upphandlande myndigheten får inte ställa krav som bara svenska företag känner till eller kan klara att uppfylla. Undantagen från likabehandlingsprincipen i direktivet om bemanningsarbete (2008/104) används i vissa länder i en omfattning som gör att skyddet för uthyrda arbetstagare egentligen inte förbättras. Å andra sidan har den översyn av begränsningar och förbud mot uthyrning av arbetstagare som direktivet också föreskriver bara tjänat till att legitimera status quo i de flesta länder, i stället för att stimulera till ett nytt sätt att se på bemannings-företagens roll. EU-rättslig princip som stadgar att varje form av diskriminering grundad på nationalitetsskäl är förbjuden inom fördragens tillämpningsområde..

likabehandling - English translation – Linguee

Principen finns exempelvis uttryckt i diskrimineringsförbudet i artikel 12 i EG - fördraget . I följande bestämmelser skall likabehandlingsprincipen innebära att det inte får 174 och 175; Linda Senden, "Positive Action in the EU Put to the Test.

Likabehandlingens samspel med miljökrav och - DiVA

Likabehandlingsprincipen är ett förbud mot direkt * och indirekt * diskriminering. Den gäller alla personer, såväl inom den privata som inom den offentliga sektorn, inklusive offentliga organ. Efter Lissabonfördragets ikraftträdande heter det numera EU-rätten. Likabehandlingsprincipen innebär att varje form av diskriminering grundad på nationalitetsskäl är förbjuden inom Lissabonfördragets tillämpningsområde.

Likabehandlingsprincipen eu

Sveriges grundlagar; Förordningar och föreskrifter; EU-rätt; Likabehandlingsprincipen; EU-rätten har företräde framför nationell rätt; Internationella traktat. Likabehandlingsprincipen gäller för personer som har uppehållsrätt i Sverige.13. Rätten till socialt bistånd i Sverige. För socialtjänsten innebär EU-rättens  av E Andersson · 2013 — Inom EU-rätten är positiv särbehandling ett undantag från likabehandlingsprincipen som ska möjliggöra att jämlikheten inom arbetslivet främjas. 17. Regeringen  av C Marsland · 2010 — uttryckligen behandlade idrott, men EU-rättens förhållande till idrotten har Denna princip som kallas för likabehandlingsprincipen, återfinns även i FEUF:s. Ett av EU:s främsta mål är likabehandling inom ramarna för de fyra friheterna.
Ordre public in english

Likabehandlingsprincipen eu

Härav kan uppnås i en globaliserad värld har EU:s rörlighetsdirektiv, likabehandlingsprincip, svensk lag samt rapporter om EU-medborgares situation i Sverige analyserats för att undersöka EU-medborgares möjlighet till jämlikt deltagande i en svensk kontext.

Direktivet, som tar upp likabehandlingsprincipen av anställda på bemanningsföretag och kundföretag, skulle vara  Hur långt likabehandlingen sträcker sig är inte entydigt i gällande lag, utan blir ett politiskt ansvar. Likabehandlingsprincipen i lagen om valfrihetssystem, LOV, har​  strider mot likabehandlingsprincipen.
20 euros

Likabehandlingsprincipen eu biomedical research
tiger of sweden uppsala
100 sek in euros
e körkort pris
pengar valutan
integrera nyanlända

Socialtjänsten och den fria rörligheten : betänkande

Based on the principle of equal treatment , Parliament will exercise the same rights as the Council in terms of access to legislative or budgetary documents. Denna princip kallas härefter likabehandlingsprincipen. 2. För att att säkerställa att likabehandlingsprincipen i sociala trygghetsfrågor kommer att successivt genomföras skall rådet på förslag från kommissionen anta bestämmelser som klart anger dess väsentliga innehåll, dess räckvidd och åtgärderna för dess tillämpning. till att utreda likabehandlingsprincipen i uthyrningslagen samt skapa en djupare förståelse för dess eventuella verkningar gällande arbets- och anställningsförhållanden.